Propozice

12. ročník - 25.8.2018

Název závodu: Brnířovská šlapka 2018 (12. ročník)
Datum konání: 25.8.2018 (sobota)
Místo konání: Brnířov u Kdyně - náves (nachází se na hlavním tahu Klatovy-Domažlice)
Kontakt: František Turek, tel.: 603/279 381, Radek Čejka, tel.: 776/730 630,
Start: 12:15 hod - hlavní závod (v případě změny bude opřesněno)
12:30 hod - cyklovýlet (možno individuálně i později, s dětmi po jejich závodech)
Přihlášky: přihláška předem na webu (do 20.8.2018) nebo na místě od 10:00 hodin v prostoru pořadatelského stanu
Prezentace: na místě od 10:00 do 11:30 hodin v prostoru pořadatelského stanu
Startovné závod:

350,- Kč při platbě předem do 20.8.2018

450,- Kč na místě

Startovné zahrnuje pořadatelskou službu, občerstvení na trati (2x), teplé jídlo a nápoj v cíli závodu, mytí kol, slosovatelné startovní číslo v závěrečné tombole o hodnotné ceny, volný vstup ná následnou hudební produkci

Platby předem zašlete na účet: 5523269001/5500
Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic z Vašeho rodného čísla. POZOR - platba musí dorazit na náš účet do 20.8.2018.

Startovné výlet: 50,- Kč (zahrnuje mapku výletu, občerstvení na trati, účastnický list)
děti do 15 let zdarma
Ceny: hodnotné ceny
Trať:

MTB maraton - cca 53 km (převýsení 1.400 metrů) - převážně po polních a lesních cestách a pěšinách
mapa trasy (obrázek k prohlédnutí)
profil trasy (obrázek k prohlédnutí)
mapa trasy v PDF vhodná pro tisk (velikost 10,1MB)
mapa on-line na CYKLOSERVERU

Výlet
mapa trasy (obrázek k prohlédnutí)
mapa trasy v PDF vhodná pro tisk (velikost 10,1MB)

Značení trati: Informace budou upřesněny hned jak se nám podaří doladit detaily trati.
Kategorie: ženy do 18-39 let (roč. 00-79)
ženy 40 a více let (roč. 78 a starší)

muži 18-39 let (roč.00-79)
muži 40-49 let (roč. 78-69)
muži 50 -59 let (roč. 68-59)
muži 60 a více (roč. 58 a více)
Výsledky: Vyhlášení výsledků proběhne po dojetí závodníků
Ubytování: na místě zdarma možnost stanování s pitnou vodou i WC
Podmínky: Ochranná plná přilba je povinná, , bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn na start závodu.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí, účastníkům doporučujeme doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Vyplněním přihlášky zájemce potrzuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a že má platnou lékařskou prohlídku a bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech.
Různé:

Dětské kategorie budou rozděleny při prezentaci na dětské závody. Tato prezentace bude probíhat od 12 hodin a samotné závody začnou ve 12:30 hodin, po odjetí výletníků. Délka tratí bude odpovídat věku šlapiček.

Ráno od 9:00 bude probíhat testování nových modelů kol LAPIEERE.

K dispozici budou vyhlídkové lety helikoptérou.

Po odstartování závodu a cyklovýletu budou připraveny dětské cyklozávody, občerstvení a doprovodný program v průběhu závodu

V případě nepříznivého počasí bude připraven velký stan s kapacitou cca 400 lidí, po skončení závodu živá hudba až do nočních hodin.

Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy. Účastí v závodě souhlasí závodník s využitím jeho osobních údajů pro potřeby pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.

Sponzoři

Kompletní seznam sponzorů se připravuje.

O nás

Brnířovská šlapka - MTB maraton a cyklovýlet pro celou rodinu pošumavskými kopečky.
Biková akce, která vyniká přátelskou atmosférou, tratí v krásné přírodě, večerním koncertem a možná i něčím navic...